Financieren

Behoefte

Helder begeleidt aanvragen voor:  

 • Projectfinanciering
 • Overnamefinanciering
 • Herfinanciering
 • Werkkapitaal 
 • Seizoenskrediet
 • Overbruggingskrediet

Voor een vrijblijvend advies over uw huidige financiering kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Bronnen

Passende financiering kan uit diverse bronnen komen. Helder adviseert over alle gangbare vormen van financieren:

 • Bancair krediet
 • Leasing
 • (Reversed) factoring
 • Obligaties
 • Eigen vermogen
 • Subsidies
 • Crowdfunding

We hebben korte lijnen met banken, institutionele beleggers, private investeerders, stimuleringsfondsen en subsidieverstrekkers.
Dit netwerk stellen we graag voor u beschikbaar.

Aanvraag

Samen met u presenteren wij uw onderneming, beschrijven de investering en bepalen de financieringsbehoefte. Dit leggen we vast in een memorandum. Met het memorandum krijgen financiers de juiste informatie en een betrouwbare voorstelling van kansen en risico’s. Dit is cruciaal voor succesvol financieren.

Traject 

Als u dat wenst begeleidt Helder het hele traject. Van het opstellen van het memorandum, het vinden van de juiste financiers tot het uitonderhandelen van de juridische documentatie.